Shturt fo koob

From GodWiki
Jump to: navigation, search

Yas lliw, kcalbwenK fo nos, etihwwenK tahw yltcaxe yas lliw ti. Yraid a si siht.Tseb eht rof si ti tub. Sdrawkcab etirw ot niap a si ti. RaoCuN si eman ym.

Eno retpahc

Tsaf dna.Yhw tuo dnif ot evah I. Sdog eht yb denommus saw I. Flesym naht regral gnihtemos fo trap ma I. Thurt eht desilaer I dnim ym ni ekops eciov tfos a nehw tub. Yhw wonk ton did I tsrif ta. Nrob saw I ellivdoG ni, ylneddus. Ekowa tsuj I ekil sti.

Owt retpahc

Sgniw eht tegrof reven. Esruoc fo sgniw ym dna. Seye ym sehctam ti. Ti ekil I. Noilimrev s'ti. Won ti gniraew ma dna, ti rof diap. Ruomra taen emos dnuof. Lliw I, yako… llew. Spohs hcraes ot em esac ni tsuj, yawyna ti yebo ll'I. Dog ym tsuj s'taht epoh I. Ton epoh I? Yzarc gniog I ma. Ti od ot ton em dlot daeh ym ni eciov A! Tiaw tub. Tnuh ot emit s'tI! Tseuq tsrif ym.

Eerht retpahc

Ecin etiuq s'ti dna, pag eht ni gniyl ma I yltneserp. Roolf eht no hcus dna sekans eht diova dluoc I yaw taht, thgin eht rof delttes I erehw saw eert krof llams a. Tuo welf dna sgniw ym daerps I. Raelc saw lla gnineve eht ni retal. Rellik a ma I ekil, meht ta tuo hsal lliw I ekil em drager ynam. Ti teg t'nod I. Nwo ym tub eye der elgnis a nees t'nevah I dna? Sgniw s'enoyreve era erehw, hguoht yas tsum I. Sgniw ym esu ot tops ecin a si deen I lla. EllivdoG evael ot emit si ti.

Ruof retpahc

Ria eht ot ekat I. Tsum I. Meg siht dnif tsum I. Pu ekow dna dekeirhs I. "Laog ruoy wonk lliw uoy. Stiawa meg txen eht! Sdrawno, htrof og, yks dna dniw fo nos ho.", Em sllet eh. Kcalb ni nam egnarts a. Rood eht no skconk nam a. Dnuor kool I. Duht. Duht.